TIN TỨC VỀ COVID 19

Kính gửi Quý khách hàng!

Do đại dịch coronavirus toàn cầu (COVID-19) và các biện pháp ngăn chặn đại dịch, có thể có sự chậm trễ trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Cảm ơn Quý khách hàng đã hiểu!